وب سایت رسمی شرکت برین ساز | مرسا لنت

گارانتی

توجه دوستانی که قصد استفاده از خدمات گارانتی محصول خریداری شده را دارند به نکات زیر جلب می نماییم:


-شرایط مندرج در کارت گارانتی را به دقت مطالعه فرمایید. هزینه مواردی که تحت پوشش شرایط گارانتی نباشد بر عهده مشتری خواهد بود.

-گارانتی محصول خود را به محض نصب قطعه با ارسال پیامک به 100037559 فعال کنید. عدم ارسال شماره سریال هولوگرام و تطابق تاریخ نصب با تاریخ ارسال پیامک موجب ابطال گارانتی می شود.

-فقط به درخواست هایی که گارانتی آنها هنگام نصب قطعه فعال شده باشد و به سامانه پیامکی 100037559 ارسال می شود ترتیب اثر داده می شود.

-از نصب صحیح قطعه به همراه کلیه متعلقات استاندارد مطمئن شوید.

-از مربوط بودن عیب به قطعه خریداری شده اطمینان حاصل فرمایید. ممکن است هنگام تعویض قطعه سایر اجزا صدمه دیده باشند.

-در خصوص  لنت ترمز که با سایر اجزا مانند دیسک در تماس است، پس از نصب ، حداقل 15 روز با احتیاط رانندگی کنید تا سطوح دیسک و لنت با هم مطابقت پیدا کنند.