وب سایت رسمی شرکت برین ساز | مرسا لنت

نمایندگی های فروش

 • آذربایجان غربی

آقای مهدی پرش 09145226400

 • اردبیل

آقای حمید کریمخانی 09143529037

 

 • سمنان

آقای مهدی صفویه 09123266081

 

 • زنجان

آقای عبدالرضا قاسمی      09127430936


 • فارس

آقای مجید عبدشریفی 09173137102

 

 

 • ایلام و لرستان

آقای مهرداد حق نظری 09301730090

 

 

 • خوزستان

آقای نایف زعفری  09166123886


 • یزد

آقای اکبرپور 09133518607

 

 

 • تهران

آقای محمد نظری 09125848757

 

 

 • مازندران

آقای میثم آقابابایی 09123133297

 

 • همدان

آقای مهران خوشدل 09353095512