وب سایت رسمی شرکت برین ساز | مرسا لنت

نکات ایمنی در نصب لنت ترمز

با توجه به این که سیستم ترمز خودرو از اجزای گوناگونی تشکیل شده است که عملکرد هر کدام به صورت مستقیم بر ایمنی سرنشینان خودرو اثر می گذارد لذا توجه شما را به نکاتی درباره سیستم ترمز خودرو جلب می کنیم:

1- سیستم ترمز خودرو شامل بخش های مکانیکی ، الکترونیکی و هیدرولیکی می باشد. لنت ترمز از اجزای مکانیکی سیستم ترمز است که با فشار پیستون کالیپر که از اجزای هیدرولیکی است باعث ایستادن خودرو می گردد.

2- هر گونه گیر کردن اجزای سیلندر ترمز چرخ (کالیپر) باعث به وجود آمدن مشکلاتی از قبیل سوت، کاهش قدرت ترمزگیری و کوتاه شدن عمر لنت ترمز می گردد ، بنابراین از آزاد کار کردن پیستون ، بوش ها و سایر اجزای متحرک سیلندر ترمز هنگام تعویض لنت ترمز اطمینان کامل حاصل کنید.

3- اگر لنت ترمز در محل خود به خوبی نصب نگردد و دائما به اصطلاح در حال بازی کردن و لق زدن باشد تولید سر و صدا می کند به همین دلیل از صداگیر یا شیم استفاده می گردد. لازم است که شیم ها به درستی در جای خود محکم شوند تا پس از مدتی از لنت جدا نشده و باعث بروز مشکلاتی برای ترمز و کاسه چرخ نگردند.

4- دیسک ترمز عامل مهمی در عملکرد سیستم ترمز است. بعضا دیسک های غیر استاندارد دارای سختی پایین هستند که این امر باعث به وجود آمدن لبه و سوت کشیدن ترمز می گردد. همچنین باید از صافی سطح دیسک و عدم و جود تاب در آن مطمئن شد.

5- روغن ترمز نیز نقش تعیین کننده ای در عملکرد سیستم ترمز دارد، همیشه سطح روغن ترمز خودروی خود را چک کنید و هر گونه نشتی را برطرف نمایید.